Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód i separację, spraw o dochodzenie alimentów, spraw o wykonywanie władzy rodzicielskiej, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, spraw dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi. Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

Rozwód i separacja

 • sprawy o rozwód i separację
 • reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym w sprawach o rozwód i separację

Alimenty

 • sprawy o alimenty pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy byłymi małżonkami
 • sprawy o alimenty pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz pomiędzy dziadkami a wnukami
 • sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • sprawy o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • umowy alimentacyjne

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

 • sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • przyznanie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • wydanie dziecka
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego
 • sprawy dotyczące ustalania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Pochodzenie dziecka, ubezwłasnowolnienie

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA)
 • ustalenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • unieważnienie uznania dziecka
 • nadanie nazwiska ojca
 • zmiana nazwiska
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • ubezwłasnowolnienie częściowe