Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym.

Zakres świadczonych usług:

  • sprawy o zapłatę

  • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazu zapłaty
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych

  • doradztwo w sprawach konsumenckich

  • reprezentacja przed kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami

  • reprezentacja przed komornikami, bankami, organami administracji publicznej

  • sporządzenie opinii prawnych

  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów

  • prowadzenie negocjacji