Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i utraty zdrowia, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej oraz odszkodowań komunikacyjnych. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w postaci porad i opinii prawnych, reprezentacji na etapie zgłoszenia szkody oraz w postępowaniu sądowym.