Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci porad prawnych, opinii prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej, a także przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług:

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
  • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnej
  • sporządzanie zażaleń na postanowienie
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji
  • sporządzanie skarg na bezczynność organu
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • sporządzanie opinii prawnych decyzji organów administracyjnych
  • porady prawne