Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin:

  • prawo spółek handlowych

  • prawo rejestrowe (Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej)

  • prawo gospodarcze

  • prawo kontraktowe

  • prawo karne gospodarcze

  • prawo administracyjne

oraz

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi

  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej