Rozwód

Małżonkowie mogą żądać rozwodu, gdy nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia, czyli w sytuacji gdy pomiędzy małżonkami doszło do ustania więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. Jednak nawet wówczas Sąd nie może orzec rozwodu, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeknie rozwodu wówczas,