Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, w postępowaniu sądowym oraz w zakresie windykacji należności.

Zakres świadczonych usług:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy dotyczące służebności gruntowych, osobistych, przesyłu,
 • sprawy o zniesienie współwłasności rzeczy,
 • doradztwo w sprawach konsumenckich,
 • reprezentacja przed kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami,
 • reprezentacja przed komornikami, bankami, organami administracji publicznej,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • windykacja należności,

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej w  procesie zmierzającym do ogłoszenia upadłości (upadłość konsumencka) obejmujące w szczególności:

 • ocenę istnienia przesłanek formalnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • ocenę przyczyn powstania zadłużenia pod kątem możliwości złożenia wniosku,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,

Kancelaria oferuje również wsparcie dłużnika w trakcie całego postępowania obejmujące reprezentację przed sądem, syndykiem oraz podczas rozmów z wierzycielami.