Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne w postaci porad prawnych, opinii prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej a także przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, podatkowego, ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług:

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnej,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienie,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji,
 • sporządzanie skarg na bezczynność organu,
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie opinii prawnych decyzji organów administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia, licencji, koncesji,
 • doradztwo prawne w sprawach o wydanie zezwoleń, licencji, koncesji,
 • porady prawne,