Udzielam pomocy prawnej w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i utraty zdrowia, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej, odszkodowań komunikacyjnych oraz spraw o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w postaci porad i opinii prawnych, reprezentacji na etapie zgłoszenia szkody oraz w postępowaniu sądowym.

Zakres świadczonych usług:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz utraty zdrowia, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu pogorszenia sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej lub choroby zawodowej,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód powstałych w związku z usługami turystycznymi,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód budowlanych i transportowych,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód górniczych,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód w obrocie gospodarczym,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych, obejmujące w szczególności roszczenia z tytułu szkody całkowitej lub kosztów naprawy, a także z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody w przewożonych ładunkach,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu zniszczonego mienia,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe,
 • windykacja należności,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,