Kancelaria świadczy pomoc prawną również w ramach porad prawnych udzielanych on-line.

Celem uzyskania porady prawnej proszę o kierowanie pytań z opisem stanu faktycznego, dołączając posiadane dokumenty dotyczące danej sprawy na adres e-mail:

adwokat@lukasz-rusnak.pl

Kierując pytanie należy podać dokładne dane personalne, numer telefonu oraz adres e-mail.

Po otrzymaniu pytania Kancelaria przesyła na wskazany adres mailowy informację jaki będzie koszt uzyskania porady prawnej, który jest ustalany indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz informację o terminie wykonania usługi.

Udzielenie porady prawnej następuje po uiszczeniu przez Klienta wynagrodzenia na wskazany w ofercie cenowej rachunek bankowy Kancelarii.

Odpowiedzi udzielamy na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania usługi w przypadku spraw wyjątkowo skomplikowanych.

Jednocześnie Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy sporządzenia porady prawnej lub opinii prawnej w sytuacji nie dotrzymania przez Klienta wskazanych powyżej warunków udzielania pomocy prawnej.