T8C1896-e1487858643761

Ius est ars boni et aequi

Jestem adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapewniam profesjonalną opiekę prawną od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia sprawy. Świadczę kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym.

Oferuję pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa cywilnego i rodzinnego, w sprawach spadkowych, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadcząc moje usługi prawne zapewniam indywidualne podejście do problematyki każdej sprawy przy zachowaniu wysokich standardów pomocy prawnej, mając na uwadze wieloletnie doświadczenie i praktykę.

Moim celem jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej interesów Klientów zarówno w postępowaniu przez sądem jak i na etapie przedsądowym. Klientom zapewniam dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług, wyrozumiałość oraz życzliwą i miłą atmosferę aby w trudnych chwilach w życiu nie musieli koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowali. Świadcząc pomoc prawną przedstawiam rzetelną ocenę sytuacji oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim realizację interesów Klienta, starając się uniknąć zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych dążąc do sprawnego rozwiązania problemów Klienta.

Sprawy rodzinne i spadkowe stanowią delikatną materię i wzbudzają wiele emocji, z którymi ludzie często nie mogą sobie poradzić pod względem prawnym ale również emocjonalnym. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw o rozwód i separację, spraw o dochodzenie alimentów na dzieci małoletnie, na dzieci uczące się, na współmałżonka, o przyczynianie się do kosztów utrzymania rodziny, a także spraw o wykonywanie władzy rodzicielskiej, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, oraz spraw dotyczących ustalania i wykonywania kontaktów z dziećmi.

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego. Udzielam pomocy prawnej w zakresie obrony i reprezentacji w sprawach karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądem, a także w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria specjalizuje się również w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, w zakresie doradztwa w sprawach konsumenckich, reprezentacji przed kontrahentami, wierzycielami, dłużnikami, reprezentacji przed komornikami, bankami, organami administracji publicznej, sporządzenia opinii prawnych, sporządzania i opiniowania projektów umów, prowadzenia negocjacji oraz reprezentacji w postępowaniu sądowym a także przedsądowym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach spadkowych, w zakresie stwierdzenia praw do spadku, podziału spadku, dochodzenia innych praw związanych ze spadkiem, takich jak zachowek oraz stwierdzenia nieważności testamentu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Obszar praktyki zawodowej obejmuję obsługę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i utraty zdrowia w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej, odszkodowań komunikacyjnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci porad prawnych, opinii prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej a także przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, ochrony środowiska.