T8C1896-e1487858643761

Ius est ars boni et aequi

Jestem adwokatem przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapewniam profesjonalną opiekę prawną od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia sprawy. Świadczę kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, w postępowaniu sądowym oraz w zakresie windykacji należności.

Oferuję pomoc w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, w sprawach spadkowych, prawa gospodarczego, w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeń, zamówień publicznych, prawa administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadcząc moje usługi prawne zapewniam indywidualne podejście do problematyki każdej sprawy przy zachowaniu wysokich standardów pomocy prawnej, mając na uwadze wieloletnie doświadczenie i praktykę.

Moim celem jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej interesów Klientów zarówno w postępowaniu przez sądem jak i na etapie przedsądowym. Klientom zapewniam dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług, wyrozumiałość oraz życzliwą i miłą atmosferę aby w trudnych chwilach w życiu nie musieli koncentrować się na formalnościach, pilnowaniu terminów sądowych i zastanawianiu się czy wszystkiego dopilnowali. Świadcząc pomoc prawną przedstawiam rzetelną ocenę sytuacji oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim realizację interesów Klienta, starając się uniknąć zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych dążąc do sprawnego rozwiązania problemów Klienta.

Sprawy rodzinne i spadkowe stanowią delikatną materię i wzbudzają wiele emocji, z którymi ludzie często nie mogą sobie poradzić pod względem prawnym ale również emocjonalnym. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw o rozwód i separację, spraw o dochodzenie i egzekwowanie alimentów na dzieci małoletnie, na dzieci uczące się, na współmałżonka, o przyczynianie się do kosztów utrzymania rodziny, spraw o podział majątku wspólnego, a także spraw o wykonywanie władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka, oraz spraw dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi.

Świadczę pomoc prawną w sprawach spadkowych, w zakresie stwierdzenia praw do spadku, podziału spadku, zabezpieczenia spadków, dochodzenia innych praw związanych ze spadkiem, takich jak zachowek oraz stwierdzenia nieważności testamentu.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Obszar praktyki zawodowej obejmuję obsługę przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i utraty zdrowia, w wyniku wypadku komunikacyjnego lub kolizji drogowej, odszkodowań komunikacyjnych oraz spraw o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i o zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego.

Udzielam pomocy prawnej w zakresie obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeń oraz postępowaniu w sprawach nieletnich, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądem, a także w postępowaniu wykonawczym. W sytuacjach niecierpiących zwłoki udzielam pomocy prawnej również w dni wolne od pracy, zarówno w aresztach śledczych oraz w zakładach karnych położonych na terenie Śląska.

Świadczę pomoc prawną w postaci porad prawnych, opinii prawnych, reprezentacji w sporach przed ZUS i przed pracodawcami, a także w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Udzielam pomocy prawnej w postaci porad prawnych, opinii prawnych oraz reprezentacji przed organami administracji publicznej a także przed sądami administracyjnymi z zakresu prawa budowlanego, komunikacyjnego, podatkowego, ochrony środowiska.