Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi prawne i doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych i przetargów zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców.

Zakres świadczonych usług:

  • obsługa prawna zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • dokumentowanie postępowań;
  • reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych;
  • doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu;
  • wykonanie umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych,